RSS
A A A
SmodBIP

Uchylenie rozporządzenia Wojewody Dolnośląskiego dot. HPAI

12.04.2022

ROZPORZĄDZENIE NR 5 WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
z dnia 11 kwietnia 2022 r.
uchylające rozporządzenie nr 30 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa dolnośląskiego


Na podstawie art. 46 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421) oraz art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2022 r., poz. 135), na wniosek Dolnośląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 8 kwietnia 2022 r., zarządza się, co następuje:
§ 1. Uchyla się rozporządzenie Wojewody Dolnośląskiego nr 30 z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa dolnośląskiego (Dz. Urz. Woj. Doln. poz. 5391).
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na terenach miejscowości wchodzących w skład obszarów określonych w § 1 uchylanego rozporządzenia.
§ 3. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
Wojewoda Dolnośląski:
Jarosław Obremski DZIENNIK URZEDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOSLASKIEGO

Opublikował: Julita Sorbicka-Frąckowiak
Publikacja dnia: 12.04.2022

Dokument oglądany razy: 164
« inne aktualności